BlockchaIn Center

GRUNDIG AKADEMIE BLOCKCHAIN CENTER

Eğitim ve Araştırma Merkezi İstanbul

Think Tank ve bir eğitim ve araştırma merkezi olan kuruluşumuz Blockchain Teknolojisinin kurumların ve business modellerin üzerindeki etkilerini araştırmakta ve analiz etmektedir. Prototipleri geliştirmenin dışında yöneticilerin, girişimcilerin, teknoloji uzmanlarının ve her çeşit sanayi sektörünün bilgi alabilecekleri ve tecrübe alışverişinde bulanabilecekleri bir platform sunmaktadır. Bu bağlamda Blockchain Center’imiz sürekli bilimsel çalışmalar yürütüp üniversite öğrencileri ve kurumlar için eğitimler de düzenlemektedir. Odak noktamızdaki sektörler: Banka, Sigorta, Lojistik, Sanayi 4.0, Enerji ve Mobilite.

Hedefimiz:

  • Blockchain Teknolojisi ile ilgili bilgileri paylaşmak ve birçok Stakeholder için bu teknolojinin imkanlarını ve avantajlarını tanıtmak;
  • Blockchain Teknolojilerinin ticari, idari ve sosyal etkileri hakkında güncel araştırmalar yürütmek;
  • Kurumlar ve Üniversiteler için Blockchain Teknoloji eğitimleri düzenlemek;
  • Blockchain kavramlarını değerlendiren ve bu teknolojinin iş hayatına uygulanabilirliğini inceleyen prototipler geliştirmek;
  • Blockchain uzmanları, kurumlar, sektör liderleri ve StartUp’lardan oluşan geniş bir network kurmak.
Frankfurt School Blockchain Center Chainstep